Z nami zbudujesz dom swoich marzeń....

Etap 1. Przygotowanie surowców.

Przygotowanie surowcówMielenie i przemiał surowców uaktywnia składniki betonu, dzięki temu skuteczniejszy jest przebieg reakcji chemicznej między spoiwem i kruszywem. Pewniejsze staje się uzyskanie betonu komórkowego o wysokiej jakości.
O wysoką jakość naszych produktów dba na każdym etapie produkcji dba wysoko wykwalifikowana jednostka Zakładowej Kontroli Produkcji.Etap 2. Odmierzanie i wymieszanie składników zarobu.

Na tym etapie bardzo ważne jest dobranie stosunków ilościowych surowców oraz odpowiednie ich przygotowanie, decyduje to o uzyskaniu betonu komórkowego o odpowiedniej gęstości objętościowej. Należy wspomnieć, że w zależności od gęstości objętościowej beton komórkowy ma porowatość całkowitą rzędu 60-85%, a ciało stałe otaczające pory o zróżnicowanej wielkości stanowi najwyżej 40%. To ciało stałe ponosi główną odpowiedzialność za właściwości końcowe betonu komórkowego, chociaż w dużym stopniu wpływa na nie także struktura porowatości.

Etap 3. Wyrost masy w formach i tworzenie się porowatej struktury.

Gdy ciśnienie wodoru wywoła naprężenia przekraczające granicę plastyczności masy, wodór uchodzi z masy i rozpoczyna się jej odkształcanie - czyli proces wyrastania. W spulchnionej masie miejsce wodoru w wytworzonych porach zajmuje powietrze, które już w nim pozostaje. Jak wiadomo, powietrze jest właśnie najlepszym izolatorem ciepła. Zarób betonowy wyrasta jak ciasto drożdżowe.
Etap 4. Oczekiwanie na wyrośnięcie i stwardnienie.

Masa musi na tyle stwardnieć by można ją było poddać procesom krojenia i zdejmowania naddatków. Jakość surowców i ich odpowiednie przygotowanie skutkuje prawidłowym wyrostem masy i utrzymaniem powstałej komórkowatej struktury.

Etap 5. Krojenie odlewu na elementy o żądanych wymiarach.

Krojenie masy odbywa się przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń powodujących zachowanie odpowiednich tolerancji wymiarowych.Etap 6. Autoklawizacja.

Wycięte bloczki betonu komórkowego wstawiane są do autoklawu w celu utwardzenia parą wodną o ciśnieniu 1,1-1,3 [MPa] i temperaturze 180-190°C. Proces autoklawizacji umożliwia odpowiednio szybki przebieg reakcji między krzemionką a wodorotlenkiem wapnia w wyniku, którego w masie betonu powstają nowe fazy mineralne. Bezpośrednio po zakończeniu procesu autoklawizacji beton komórkowy uzyskuje odpowiednią wytrzymałość i mrozoodporność. Proces ten dodatkowo eliminuje tzw. skurcz chemiczny tworzywa i zapewnia trwałość betonu komórkowego w czasie.


Etap 7. Składowanie wyrobów gotowych.

Gotowy wyrób po przejściu drobiazgowej kontroli jakości zostaje opisany i trafia do magazynu wyrobów gotowych.

 

 

 

Etap 8. Paletyzowanie.

Nowoczesna paletyzarka pozwala na ułożenie ponad 300 palet na dobę. Ten sposób paletetyzowania, pozwolił nam na przyśpieszenie procesu przygotowania bloczków do sprzedaży oraz zwiększył możliwości produkcji.