Z nami zbudujesz dom swoich marzeń....

Kontakt

ECOBET Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul.Chemików 1

tel. 33 483 20 20, fax: 33 444 70 52
e-mail: info@ecobet.pl

nr rejestru KRS 0000081504 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy,
NIP 549-20-27-354, REGON 357048579, Kapitał Zakładowy: 976.000 PLN